Początek roku przyniósł wyraźne spowolnienie wydawania środków unijnych - wynika z raportu Komitetu Monitorującego Business Centre Clubu, o którym informuje "Parkiet".

W styczniu i lutym wyraźnie spadła wartość umów o dofinansowanie firm, niższa jest też wartość wydatków. Opóźnienia w płatnościach dla przedsiębiorców sięgają niekiedy nawet kilku miesięcy, chociaż od złożenia wniosku o płatność do przelania pieniędzy nie powinno upłynąć więcej niż dwa miesiące. Opóźnienia mogą spowodować utratę płynności finansowej firm, a nawet ich upadek.

Zdaniem cytowanych przez gazetę ekspertów, przyczyną takiego stanu rzeczy jest nowa ustawa o finansach publicznych, która zmieniła drogę przepływu dotacji, jak i samozadowolenie administracji z wypełnienia ubiegłorocznej prognozy wydatków.