Senat Włoch uchwalił program oszczędnościowy rządu premiera Silvio Berlusconiego i udzielił mu jednocześnie wotum zaufania. Plan przewiduje blisko 50 miliardów euro więcej w budżecie do 2014 roku i znaczne zmniejszenie deficytu. Jak w wielu innych przypadkach głosowań nad ustawami i rozporządzeniami o kluczowym dla państwa znaczeniu także to połączono z wotum dla gabinetu.

Za głosowało 161 senatorów, przeciw było 135.

Prace nad przyjętym pod koniec czerwca programem przyspieszono w związku z kryzysem w strefie euro.

Pakiet oszczędności przewiduje różnego rodzaju cięcia w nakładach na administrację wszystkich szczebli, ale bezpośrednio dotknie także, jak się podkreśla, obywateli. I tak na przykład wprowadzone zostaną - i to już od poniedziałku - nowe opłaty w publicznej służbie zdrowia: 10 euro za wizytę lekarską u specjalisty i wystawienie recepty oraz 25 euro za skorzystanie z pomocy pogotowia ratunkowego w niegroźnych dla życia przypadkach. Ponadto przewiduje się likwidację wielu ulg podatkowych i dodatkowy podatek w wysokości 5 procent od najwyższych emerytur, wynoszących ponad 90 tys. euro rocznie.