W tym roku na giełdzie padnie dywidendowy rekord. Łączna kwota wypłacona akcjonariuszom przez krajowe spółki giełdowe może przekroczyć 15,7 mld zł. Poprzedni rekord - 13,3 mld zł - padł w 2007 r. - twierdzi "Parkiet"

Na wypłatę dywidend firmy przeznaczą łącznie ponad połowę wypracowanych w 2010 r. zysków.

Dotychczas deklaracje w sprawie wypłaty złożyło ponad 80 spółek, w tym te największe. Prawie 40 proc. propozycji zostało już zatwierdzonych przez WZA (na kwotę 7,5 mld zł). Wśród firm, które przeznaczą największe kwoty na wypłatę dla akcjonariuszy, są: TP (ponad 2 mld zł), Pekao (1,78 mld zł) i PGNiG (ponad 0,7 mld zł).

"Parkiet" szacuje, że zyskiem może się podzielić ponad 1/3 polskich firm giełdowych. Do tej pory ten udział oscylował wokół 25 proc. Na tle zachodnich giełd, gdzie dywidendy płaci 80-90 proc. notowanych firm, to wprawdzie niewiele, ale w miarę rozwoju naszego rynku kapitałowego i poprawy w gospodarce ten odsetek powinien rosnąć.