W przededniu swojego przewodnictwa w Unii Europejskiej Polska dąży do zbliżenia z Rosją - ocenia dziennik "Kommiersant", komentując zakończone w sobotę XX Forum Ekonomiczne w Krynicy. W opinii rosyjskiej gazety, pokazało ono, że Polska zamierza wyrzec się roli kraju, blokującego dowolne kroki UE obliczone na zbliżenie z Rosją i odtąd sama będzie dążyć do budowy ściślejszych więzów z Moskwą.

"Kommiersant" odnotowuje, że uczestnicy konferencji mówili o tym, że Polska w mniejszym stopniu niż inne państwa ucierpiała z powodu światowego kryzysu finansowego, dlatego kraje Europy powinny uczyć się od niej, jak przezwyciężać skutki spadku wzrostu gospodarczego. Dziennik podkreśla, że w miarę, jak wśród Polaków rośnie świadomość własnego znaczenia, Warszawa zaczyna również przebudowywać swoje relacje z Moskwą.

Gazeta nawiązuje w tym kontekście do zakwestionowanych przez Komisję Europejską polsko-rosyjskich uzgodnień w sferze gazowej. Gazeta cytuje wicepremiera Waldemara Pawlaka, który - według niej - oświadczył, żę porozumiał się z unijnym komisarzem ds. energii Guentherem Oettingerem co do konieczności zachowania wszystkich podstawowych parametrów dotyczących gazociągu Jamał-Europa.

Po zapoznaniu się przez Oettingera z naszymi argumentami Komisja Europejska przyznała, że osiągnęliśmy postęp we wzajemnych stosunkach z Rosją - przytacza "Kommiersant" słowa Pawlaka. Dziennik przekazuje, że polski wicepremier odwołał się do argumentów, którymi dotąd operował Gazprom: wejście do gazociągu jamalskiego od strony Białorusi jest jedno i dlatego może tam być tylko jeden dostawca gazu; oprócz tego, magistrala ta została wybudowana zanim UE uchwaliła trzeci pakiet energetyczny, więc jego regulacje nie obejmują tego gazociągu.

Dlatego, jak wyjaśnił pan Pawlak, zostanie utrzymana dotychczasowa wielkość tranzytu i opłata za przesył gazociągiem jamalskim. Według niego, trzeba tylko uzgodnić "formalne niuanse", które pozwolą dostosować porozumienie między Polską i Rosją w sprawie gazu do norm Unii Europejskiej - relacjonuje "Kommiersant".

Moskwa zaskoczona nieoczekiwaną zmianą w poglądach Warszawy na politykę energetyczną

Gazeta wskazuje, że w Moskwie z rezerwą przyjęto nieoczekiwaną zmianę w poglądach Warszawy na politykę energetyczną. W Ministerstwie Energetyki Rosji potwierdzono, że trójstronne spotkanie odbędzie się w tym tygodniu, jednak komentarzy odmówiono - wyjaśnia "Kommiersant". W Gazpromie wypowiedziano się bardziej stanowczo - oświadczono, że koncern zgadza się na podpisanie dowolnych dokumentów tylko w ramach pakietowego porozumienia, wynegocjowanego na początku roku i pozwalającego kompleksowo, w sposób wzajemnie akceptowalny regulować wszystkie otwarte kwestie w sferze gazowej - dodaje dziennik.

EuRoPol Gaz jest gotów przekazać Gaz-Systemowi polski odcinek gazociągu jamalskiego

Cytując źródło w Gazpromie, "Kommiersant" informuje także, iż EuRoPol Gaz gotów jest jak najszybciej podpisać z operatorem polskich gazociągów Gaz-Systemem kontrakt na usługi operatorskie obejmujące gazociąg Jamał-Europa na terytorium Polski; Gaz-System będzie wykonywać funkcje technicznego operatora polskiej części magistrali i odpowiadać za jej eksploatację.

Strona polska negocjuje z Rosją aneks do porozumienia międzyrządowego dotyczący zwiększenia dostaw gazu do Polski do 10,3 mld metrów sześciennych rocznie i wydłużenia ich do 2037 roku. Jego projekt uzgodniono po tym, gdy na początku 2009 roku surowiec przestał do Polski dostarczać rosyjsko-ukraiński pośrednik RosUkrEnergo. Podpisanie aneksu zostało wstrzymane na skutek wątpliwości ze strony Komisji Europejskiej, co do jego zgodności z prawem UE. KE zgłosiła zastrzeżenia m.in. co do ustalania taryfy za tranzyt rosyjskiego gazu przez Polskę i zarządzania gazociągiem jamalskim, który go transportuje.

W miniony czwartek Pawlak zapowiedział, że w tym tygodniu planowane jest spotkanie przedstawicieli Polski i Rosji z udziałem reprezentantów Komisji Europejskiej w sprawie umowy gazowej.

Polska, by uniknąć kryzysu energetycznego, musi dojść do porozumienia z Moskwą

Zdaniem analityka Michaiła Korczemkina, którego przywołuje "Kommiersant", Polacy, jeśli chcą uniknąć kryzysu energetycznego w kraju, powinni jeszcze w tym roku znaleźć dodatkowo 2,5-3 mld m sześć. gazu. Właśnie ta okoliczność - zdaniem eksperta - zmusza polskie władze do przyspieszenia rozmów z Rosją w sprawie zawarcia międzyrządowego porozumienia gazowego i pójścia na pewne ustępstwa.