"Myślałem, że podpisuję (…) kontynuację umowy, a nie zawieram nową " – to fragment jednej ze skarg na sprzedawców energii elektrycznej. UOKiK sprawdza, czy konsumenci byli wprowadzani w błąd. Polski Prąd z Warszawy i Multimedia Polska Energia z Gdyni to firmy, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej i zawierają umowy poza lokalem przedsiębiorstwa: za pośrednictwem akwizytorów odwiedzających konsumentów w domach.

"Myślałem, że podpisuję (…) kontynuację umowy, a nie zawieram nową " – to fragment jednej ze skarg na sprzedawców energii elektrycznej. UOKiK sprawdza, czy konsumenci byli wprowadzani w błąd. Polski Prąd z Warszawy i Multimedia Polska Energia z Gdyni to firmy, które zajmują się sprzedażą energii elektrycznej i zawierają umowy poza lokalem przedsiębiorstwa: za pośrednictwem akwizytorów odwiedzających konsumentów w domach.
Zdjęcie ilustracyjne /arch. RMF FM /

UOKiK wszczął postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko spółkom Polski Prąd i Multimedia Polska Energia po analizie skarg, z których wynika m.in., że ich przedstawiciele wprowadzali konsumentów w błąd, informując, że reprezentują dotychczasowego sprzedawcę energii elektrycznej, a celem ich wizyty nie jest podpisanie nowej umowy tylko np. wypełnienie ankiety czy sprawdzenie licznika energii elektrycznej. Wielu konsumentów nie zdawało sobie sprawy z tego, że składając podpis na podsuwanych im dokumentach zawiera umowę z nowym sprzedawcą energii elektrycznej - wyjaśnia Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Konsument musi wiedzieć!

Wysłanie pojedynczego SMS-a, zamówienie darmowych próbek lub bezpłatnego okresu testowego może spowodować uruchomienie subskrypcji na płatne usługi i nieoczekiwane koszty - ostrzega Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Doradza też konsumentom, żeby szczególnie uważali przy korzystaniu z takich... czytaj więcej

Zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca ma obowiązek, w sposób jasny i zrozumiały, poinformować konsumenta o swojej tożsamości i o celu, w jakim kontaktuje się z konsumentem (np. propozycja zawarcia umowy). Najsłabsi uczestnicy rynku powinni dysponować rzetelną informacją o przedstawianej im ofercie. Zdaniem UOKiK przeświadczenie o tym, że ma się do czynienia z dotychczasowym sprzedawcą energii może mieć duży wpływ na decyzję o skorzystaniu z oferty przedsiębiorcy, a wprowadzanie w tym celu w błąd konsumentów jest uznawane za niezgodną z prawem nieuczciwą praktykę rynkową.

Zgodnie z prawem od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa konsument może odstąpić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od jej zawarcia.

Ze skarg wpływających do UOKiK wynika m.in., że przedstawiciele spółek Polski Prąd i Multimedia Polska Energia nie informowali swoich klientów o prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz nie przekazywali im wzoru oświadczenia o odstąpieniu od takiej umowy. Zdaniem UOKiK takie praktyki są niezgodne z prawem, ponieważ utrudniają albo nawet uniemożliwiają konsumentom skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

Praktyczne informacje dotyczące sprzedaży i dostarczania energii elektrycznej można znaleźć w Zbiorze praw konsumenta energii elektrycznej przygotowanym wspólnie przez Urząd Regulacji Energetyki i UOKiK.

(ug)