Prawie 800 tysięcy złotych kary za pomniejszanie wypłat odszkodowań z AC nałożył na ubezpieczycieli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK zakwestionował zapisy w umowach stosowanych przez dwie firmy - dowiedziała się reporterka RMF FM Agnieszka Witkowicz.

Ustalono, że w przypadku takiej samej szkody ubezpieczyciele wypłacali różne odszkodowania. A wysokość wpłaty uzależniali od metody rozliczenia, na którą zdecydował się kierowca. Kierowcy, którzy wybrali zwrot kosztów na podstawie faktur dostawali pełną kwotę. Natomiast ci, którzy naprawiali auto na podstawie kosztorysu sporządzonego przez ubezpieczyciela - musieli sami zapłacić podatek VAT.

Naszym zdaniem to sprzeczne z prawem. Każdy kierowca powinien dostać odszkodowanie zawierające podatek VAT - mówi Agnieszka Majchrzak z UOKiK. Ubezpieczyciele będą się odwoływać. Jedna z firm usunęła już niedozwolone zapisy ze swoich umów.

To nie pierwszy raz, gdy UOKiK kwestionuje praktyki ubezpieczycieli. W tym i w poprzednim roku prezes Urzędu stwierdziła, że dwie inne firmy nielegalnie różnicowały zasady ubezpieczenia Autocasco. Po skargach kierowców takie zapisy trafiły do rejestru klauzul niedozwolonych. W przypadku problemów z firmą ubezpieczeniową należy zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych. Spór można rozwiązać przed Sądem Polubownym, działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw można uzyskać też u powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumenta.