Masz Internet? Odlicz więc wydatki na podłączenie do sieci. Wychowujesz dzieci, skorzystaj z ulgi i odlicz od podatku co najmniej 1145,08 zł. Takich ulg i odliczeń, na których możesz nieco zaoszczędzić, jest więcej. Sprawdź i obniż swój podatek. Może uda ci się wpłatę pozostałej jego części zamienić na zwrot z urzędu skarbowego.

[raport:134482]

Co możemy odliczyć od dochodu

Darowizny

• na cele pożytku publicznego

Wydatki na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego odliczamy od dochodu. Limit to kwota stanowiąca 6% dochodu. Ograniczenie to nie dotyczy darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Wysokość ulgi w tym przypadku jest równa kwocie dokonanej darowizny. Od 2007 r. można odliczyć również darowizny na rzecz organizacji działających w innych krajach UE.

• kult religijny

Od dochodu możemy odliczyć także wszelkie darowizny dokonane na cele kultu religijnego. I nie ma znaczenia, czy pieniądze poznaczyliśmy na rzecz Kościoła, organizacji religijnej czy podobnego obdarowanego.

• na cele krwiodawstwa

To nowa ulga, odliczana od dochodu. Korzystać z niej mogą jedynie honorowi dawcy krwi, tzn. osoby, które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w stacjach krwiodawstwa.

Odliczeniu podlega faktycznie oddana ilość krwi przemnożona przez kwotę ekwiwalentu (za 1 litr krwi – 130 złotych; za 1 litr osocza - 170 złotych).

W sumie jednak odliczenie z tytułu honorowego krwiodawstwa łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego oraz na cele pożytku publicznego nie może przekroczyć 6% dochodu.

Wymagane dokumenty przy odliczeniach za darowizny:

• dowody wpłaty / przelewu na rachunek bankowy dla organizacji czy na cele kultu religijnego,

• albo dodatkowo pokwitowanie i sprawozdanie w przypadku darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych

• zaświadczenie o wartości ekwiwalentu za krew oraz oświadczenie o przyjęciu krwi

Ulga rehabilitacyjna

Z tej ulgi mogą korzystać niepełnosprawni i osoby je utrzymujące (pod warunkiem, że limit dochodu niepełnosprawnego nie przekracza 9120 złotych). Od dochodu można więc odpisać, m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych, odpłatę za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opłacenie tłumacza języka migowego czy utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika.

Korzystając z tej ulgi powinieneś mieć:

• dowody poniesienia wydatków, z wyjątkami: opłacenie przewodnika, utrzymanie psa przewodnika oraz używanie samochodu osobowego (tu nie potrzeba żadnych dokumentów)

Ulga na Internet

Od dochodu możemy także odliczyć Internet, z którego korzystamy w domu. Limit odpisu to 760 złotych. Urzędy podatkowe pozwalają odliczać wydatki poniesione na bezprzewodową sieć, ale pod warunkiem, że korzystanie ze stron www będzie się odbywało w miejscu zamieszkania podatnika.

Dokumenty potrzebne przy odliczeniu za Internet

• dowody wpłaty

• faktury VAT

Kontynuacja:

W tym roku na zasadzie kontynuacji możesz także odliczyć

• duża ulga budowlana (sprzed 1997 r.): niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r. (PIT-36, PIT-37,PIT-28)

• ulga remontowa(sprzed 1997 r.): 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 złotych

• kasa mieszkaniowa (sprzed 1997 r.): niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.

• budowlana na wynajem (sprzed 1997 r.): niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.

• budowlana odsetkowa (sprzed 2007 r.): odsetki od kwoty do 189 000 zł

Co możemy odliczyć od podatku

Składki ZUS Ubezpieczenie Zdrowotne

Wypełniając PIT, w pierwszej kolejności obniżamy podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS. Kwota składki, o którą zmniejsza się podatek, nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru; nie cała składka podlega odliczeniu.

Odliczając składki, powinieneś mieć:

• dowód wpłaty / przelewu na rachunek ZUS

Ulga prorodzinna

Ulgi prorodzinnej mogą skorzystać osoby wychowujące dzieci (własne lub przysposobione) i rozliczający się na zasadach ogólnych. Co ważne, wystarczy opiekować się dzieckiem tylko przez część roku podatkowego. Z ulgi tej możesz skorzystać nawet, jeśli twoje dziecko urodziło się w październiku czy grudniu.

Od podatku dochodowego (po odliczeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne) odliczamy za każde wychowywane dziecko 1145,08 złotych. A zatem osoba, która opiekuje się trójką dzieci, odliczy od podatku kwotę 3 435,24 złotych.

Dokumenty potrzebne przy korzystaniu z ulgi prorodzinnej:

• dowód posiadania (urodzenia, wychowywania, adopcji) dziecka

• odpisy wyroków rozwodowych, separacyjnych, w sprawach o opiekę itp.

Kontynuacja

W tym roku na zasadzie kontynuacji możesz także odliczyć

• duża ulga budowlana (sprzed 2002 r.): niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r. (PIT-36, PIT-37, PIT-28)

• kasa mieszkaniowa (sprzed 2002 r.): 30% wydatków, nie więcej niż 11 340zł

• ulga uczniowska (sprzed 2004 r.): kwota wg decyzji; max. 4 852,51 zł (nauka do 24 miesięcy), 8 087,52 zł (nauka pow. 2 lat)

• ulga remontowa (sprzed 2006 r.): niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.

• ulga na pomoc domową (sprzed 2007 r.): składki ZUS społeczne osoby zatrudnionej, opłacone przez płatnika