Zgodnie z przewidywaniami Trybunał Konstytucyjny uznał, że prawo do zasiłku dla jedynych żywicieli rodzin, którzy pełnią służbę wojskową przysługuje nie tylko tym, którzy pobrali się lub mieli dzieci przed pójściem do wojska, ale także tym, którzy weszli na nową drogę życia w trakcie pełnienia służby. Wojsko będzie musiało wypłacić im pieniądze.

Trybunał Konstytucyjny rozważał dziś problem czy żołnierz, który ożenił się po rozpoczęciu służby wojskowej jest jedynym żywicielem rodziny i czy powinien dostawać rekompensatę od wojska. Wedle przepisów obecnie działającej ustawy nie powinien. Pieniądze dostają tylko ci, którzy ożenili się przed wojskiem. Ten przepis jest niekonstytucyjny - tak uważali sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego i skierowali sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Także zdaniem posłanki Teresy Liszcz, która reprezentowała Sejm, ustawa jest niedoróbką prawną. Nie można bowiem inaczej traktować jedynych żywicieli rodzin, którzy zawarli związek małżeński przed wojskiem i po wstąpieniu do wojska. Posłowie popełnili niezręczność bo przeoczyli ten przepis – mówiła posłanka Liszcz. O ile Sejm popełnił błąd w niewiedzy, to urzędnicy z Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy pisali tę ustawę, nie mogli nie o tym nie wiedzieć - twierdzi Teresa Liszcz z AWS: „To było w ministerstwie zrobione z pełną premedytacją i pewnie chodziło o oszczędności finansowe a bardziej jeszcze o to, że w czasie służby ma być celibat” – twierdzi posłanka. Dziś Trybunał Konstytucyjny przyznał im rację: "Państwo nie może wymagać od obywatela spełnienia konstytucyjnego obowiązku obrony za cenę zachwiania podstaw materialnego bytu jego rodziny" - uzasadnił wyrok Trybunał. TK uznał, że data nie może być kryterium przyznania uprawnień, gdyż godzi to w konstytucyjną zasadę równości. Sprawa zaczęła się, gdy mieskaniec Pomorza, który ożenił się, bedąc już w wojsku chciał uzyskać zasiłek. Wójt gminy musiał mu odmówić. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a wreszcie do Trybunału Konstytucyjnego. Posłuchaj relacji naszego warszawskiego reportera Piotra Salaka:

W grę wchodzi ponad 700 złotych miesięcznie dla rodziny żołnierza. Sieć RMF FM dowiedziała się w Sztabie Generalnym WP, że problem dotyczy zaledwie kilkuset poborowych.

foto RMF FM

21:00