Przez pierwszą część dzisiejszej sesji notowania eurodolara pozostawały lekko niezdecydowane poruszając się w przedziale 1,4020-1,4080. Dopiero jastrzębi komentarz ze strony prezesa ECB stał się impulsem do bardziej jednoznacznego umocnienia euro wobec dolara. W efekcie po godzinie 16:00 notowania głównej pary walutowej znajdowały się w okolicy 1,4100.

J.C. Trichet stwierdził, że inflacja w Eurolandzie na trwałe znalazła się powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego. Wypowiedź ta zwiększa prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych w strefie euro już na najbliższym posiedzeniu europejskich władz monetarnych, zaplanowanym na 7 kwietnia. Wciąż silne oczekiwania na zacieśnienie polityki pieniężnej powinny w dalszym ciągu wspierać notowania euro.

Dzisiejsza sesja na rynku złotego przyniosła dalszą aprecjację krajowej waluty w relacji do euro. Kurs EUR/PLN w godzinach popołudniowych spadł do poziomu 3,9850. Wsparcie dla złotego stanowi poprawiający się sentyment na światowych rynkach oraz wzrosty na giełdach w tym na GPW.

Ponadto na rynek napłynęła wypowiedź członka RPP prof. A. Glapińskiego, który stwierdził, że zmiana stóp na kwietniowym posiedzeniu jest bardzo prawdopodobna. Do danych makro przemawiających za takim scenariuszem zaliczyć należy lutową dynamikę sprzedaży detalicznej na poziomie 12,2 proc. r/r oraz wciąż wysoki wskaźnik inflacji CPI na poziomie 3,6 proc. r/r.

Sporządził:

Michał Fronc

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.