Od dziesięciu lat, w podlaskiem nie było tak dużego bezrobocia, jak obecnie. Ofert pracy jest bardzo mało. Znalezienie zatrudnienia graniczy praktycznie z cudem. Kilkadziesiąt tysięcy osób mieszkających w regionie nie ma pracy.

W województwie podlaskim zarejestrowanych jest 86 tysięcy osób bezrobotnych. Większość z nich nie ma już prawa do zasiłku. W podlaskiem padł też swoisty rekord jeśli chodzi o najmniejszą liczbę ofert, które wpłynęły w ciągu jednego miesiąca. W grudniu do powiatowych urzędów pracy wpłynęło jedynie 357 ofert. Co gorsze nic nie wskazuje na to, że sytuacja ulegnie poprawie. Kilka dużych zakładów, znajdujących się w regionie, zapowiedziało już redukcję zatrudnienia.

05:30