Zmiany na samym szczycie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Rada nadzorcza spółki odwołała Tomasza Cudnego z funkcji prezesa – ta informacja pojawiła się w giełdowym komunikacie JSW.

Cudny pełnił także obowiązki zastępcy prezesa ds. rozwoju.

Rada odwołała jednocześnie Sebastiana Bartosa ze stanowiska zastępcy prezesa ds. handlu.

W komunikacie podano też, że rada nadzorcza JSW delegowała członka rady nadzorczej Pawła Rostkowskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa, równocześnie powierzając mu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa ds. rozwoju.

"Okres delegowania został ustalony na czas od dnia 23 lutego 2024 roku do dnia 22 maja 2024 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa zarządu, z zastrzeżeniem art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych" - podano.

Rada powierzyła ponadto Robertowi Ostrowskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa ds. handlu od 23 lutego 2024 roku do dnia powołania nowego zastępcy prezesa ds. handlu. Robert Ostrowski w tym czasie ma pozostać zastępcą prezesa ds. ekonomicznych JSW.