Szwajcarski rynek pracy pozostanie otwarty dla obywateli krajów Unii Europejskiej. Według wstępnych wyników przeprowadzonego w niedzielę referendum, blisko 60 procent głosujących wyraziło swoją zgodę. Szwajcarów nie przeraził zatem kryzys gospodarczy ani obawy przed wzrostem bezrobocia.

Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za przedłużeniem dotychczasowego porozumienia, które pozwalało obywatelom krajów Wspólnoty na podejmowanie pracy w Szwajcarii, a także za rozszerzeniem umowy na nowe kraje członkowskie – Bułgarię i Rumunię.

Do głosowania przeciwko rządowej propozycji - nieskutecznie, jak się okazało - wzywała Szwajcarska Partia Ludowa.

Najważniejsze jest, by przybysze właściwie się integrowali i postępowali zgodnie ze szwajcarskim prawem - mówili głosujący: