Utrzymanie poziomu zatrudnienia deklaruje 79 proc. firm, a 13 proc. planuje nabór nowych pracowników. O zwolnieniach myśli 6 proc. - wynika z badania Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) i Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).

W badaniu podkreślono, że ponad 3/4 polskich pracowników nie boi się utraty pracy, a 60 proc. firm ma zapasy finansowe na ponad trzy miesiące. 

Jak wskazali autorzy 6. badania kondycji firm, przeprowadzonego w pierwszych dniach lipca, 76 proc. pracowników firm w Polsce ocenia ryzyko utraty pracy w najbliższym kwartale jako "zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne", a 83 proc. twierdzi, że w ich zakładzie pracy nie doszło do zwolnień. 

Odsetek firm planujących utrzymanie poziomów zatrudnienia wzrósł od początku kwietnia z 62 proc. do 79 proc. - podano. Jednocześnie 13 proc. firm planuje zatrudniać, a 6 proc. rozważa zwolnieniach.

Według badania "sytuacja przychodowa i popytowa polskich przedsiębiorstw jest coraz stabilniejsza". Liczba nowych zamówień w dalszym ciągu rośnie: deklaruje ją 1/5 przebadanych firm (21 proc.), w podobnej skali rośnie także wartość sprzedaży (22 proc.). W obu przypadkach to wzrost o 2 pp. w stosunku do V fali badania przeprowadzonej pod koniec maja - czytamy.

Autorzy badania podkreślili, że za poprawą koniunktury w firmach i przy wykorzystaniu mechanizmów wsparcia płynności, takich jak Tarcze Antykryzysowe, poszła poprawa sytuacji finansowej. 60 proc. firm deklaruje zapasy gotówki na ponad trzy miesiące, a 5 proc. nie ma żadnych rezerw finansowych. W połowie kwietnia było to odpowiedni 39 proc. i 11 proc.

Cytowany we wtorkowym komunikacie prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zaznaczył, że wyniki badania są spójne z innymi wskaźnikami gospodarczymi, według których "dołek recesji w Polsce był w kwietniu".

Od 3. kwartału wchodzimy w nowy etap ekspansji gospodarczej z oczekiwanym wzrostem PKB ok. 5 proc. w stosunku do 2. kwartału - wskazał. Ocenił, że środki, które trafiły do gospodarki z Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR "skutecznie ustabilizowały sytuację finansową przedsiębiorstw oraz rynek pracy, o czym świadczy rekordowy wzrost do 60 proc. liczby firm posiadających bufor finansowy ponad 3 miesiące pomimo recesji oraz trend wzrostu firm planujących wzrost zatrudnienia i płac".

Jak wynika z badania, 48 proc. pracowników polskich firm deklaruje, że kondycja finansowa ich pracodawcy nie zmieniła się w porównaniu do lutego 2020 r., 10 proc. wskazuje na poprawę, a 36 proc. zaobserwowało pogorszenie sytuacji przedsiębiorstwa. Zdaniem pracowników najtrudniejsza sytuacja występuje w handlu i usługach.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że po raz pierwszy od początku pandemii więcej firm planuje podwyżki (14 proc.) niż obniżenie wynagrodzeń (12 proc.). Jak przypomniał cytowany w komunikacie dyrektor PIE Piotr Arak, w końcu marca ta relacja wynosiła odpowiednio 3 proc. i 50 proc.

Ponad połowa (52 proc.) badanych pracowników wskazała, że otrzymuje takie samo wynagrodzenie jak przed pandemią, a spośród 31 proc. tych, którzy zadeklarowali zmniejszenie pensji, 79 proc. miało także obniżony wymiar czasu pracy. Cięcia wynagrodzeń dotknęły najbardziej osób w wieku 40-49 lat (37 proc.), a zmniejszony wymiar czasu pracy wskazywali częściej pracownicy sektora produkcji (37 proc.) oraz osoby młode (43 proc.).

Z kolei 30 proc. ankietowanych przedsiębiorstw uważa, że koronawirus stanowi długookresowe wyzwanie, z którym będziemy musieli się mierzyć latami. Co piąta firma spodziewa się, że pandemia potrwa najwyżej do końca 2020 roku.

W pierwszych badaniach PIE przeprowadzanych po wybuchu pandemii 42 proc. badanych twierdziło, że sytuacja się unormuje do wakacji - przypomniano.

Z badania wynika, że blisko co piąte przedsiębiorstwo deklaruje trudności z regulowaniem własnych zobowiązań wobec kontrahentów. Najczęściej są to małe firmy (27 proc.), a najrzadziej właściciele dużych przedsiębiorstw (8 proc.). W porównaniu do poprzedniego badania z początku maja nieznacznie zmalał także odsetek firm doświadczających trudności (-7 pp.). Rzadziej niż w połowie maja na trudności w spłacie zobowiązań wskazują firmy mikro (-10 pp.), średnie (-11 pp.) i duże (-14 pp.) - wyliczono.

Badanie "Sytuacja przedsiębiorstw i pracowników po lockdownie" na zlecenie PFR i PIE przeprowadziła firm IBRiS 1-3 lipca 2020 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach na temat ich sytuacji i planów po nastaniu w Polsce epidemii koronawirusa. Badanie zrealizowano metodą CATI na próbie losowo-kwotowej 453 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych.