Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu utrzymała wszystkie stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Referencyjna stopa nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej - podał NBP w komunikacie.

Zgodnie z komunikatem Narodowego Banku Polskiego, nie zmieniło się nic, więc stopy kształtują się tak:

  • stopa referencyjna nadal wynosi 0,10 proc. w skali rocznej, 
  • stopa lombardowa 0,50 proc. w skali rocznej, 
  • stopa depozytowa 0,00 proc. w skali rocznej,
  • stopa redyskonta weksli 0,11 proc. w skali rocznej,
  • stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. w skali rocznej.

Decyzja RPP oznacza, że nie należy oczekiwać zmian w oprocentowaniu kredytów i lokat.

Brak zmian nie jest zaskoczeniem, gdyż Rada jest zdominowana przez osoby o "gołębim" podejściu. Prezes NBP Adam Glapiński zaznacza, że gospodarka jeszcze odbudowuje się i nie należy wzrostu dusić wyższymi stopami procentowymi. Na uwagi o rosnącej inflacji (w maju było to 4,8 proc. rdr) Glapiński tłumaczył do tej pory, że wzrost cen jest wywołany czynnikami niezależnymi od banku centralnego, takimi jak drożejąca ropa na rynkach czy ceny administrowane, takie jak wywóz śmieci.