Większość badanych chce zapisania w Konstytucji bezpieczeństwa oszczędności gromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych - wynika z sondażu IBRiS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. W sumie za takim rozwiązaniem opowiada się 78 proc. badanych - w tym 53 proc. jest zdecydowanie na tak.

Na pytanie "Czy Pana/Pani zdaniem dobrze byłoby zapisać w konstytucji prywatność i bezpieczeństwo oszczędności gromadzonych przez obywateli w pracowniczych planach kapitałowych (PPK) i na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE)" zdecydowanie tak odpowiedziało 53 proc. badanych. Odpowiedź "raczej tak" wybrał co czwarty z respondentów. Zdecydowanie przeciwnych takiemu rozwiązaniu było 2 proc. pytanych, a "raczej nie" odpowiedziało 6 proc. badanych.

53 proc. ankietowanych słyszało o istnieniu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Spośród tych osób 82 proc. potrafiło poprawnie odpowiedź na pytanie, czym są PPK.

Czym są PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każda osoba zatrudniona, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Jeżeli zdecydujemy się na uczestnictwo w PPK, to co miesiąc co najmniej 2 proc. pensji brutto będzie trafiało na wybrany przez nas fundusz. W ustawie przewidziano wyjątek. Ta wpłata może zostać obniżona do 0,5 proc. dla osób o najniższych dochodach, czyli dla tych, których pensja nie przekracza 120 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dodatkowo, jeżeli korzystamy z PPK, nasze konto jest zasilane przez naszego pracodawcę. Musi przelewać na nasz fundusz co miesiąc równowartość 1,5 proc. naszego wynagrodzenia.

Nasze konto jest zasilane także pieniędzmi z budżetu państwa. Na początek dostajemy jednorazową wpłatę powitalną (250 zł), a co roku będziemy dostawać po 240 złotych dopłaty rocznej.

W sumie nasze konto jest zasilane z trzech źródeł: przez nas, przez naszego pracodawcę i przez państwo.

Kogo obejmują PPK?

Do PPK obowiązuje tzw. automatyczny zapis osób zatrudnionych, które ukończyły 18. rok życia, a nie ukończyły 55. roku życia (po ukończeniu 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu). Do programu nie mogą przystąpić osoby, które ukończyły 70. rok życia.

Pracodawca zatrudniający co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika i za jej pośrednictwem otwiera dla niego imienny rachunek, na którym gromadzone są jego oszczędności - czyli prywatny rachunek PPK.

Do PPK może nas zapisać tylko pracodawca. Od 1 lipca 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. do utworzenia PPK zobowiązane zostałykolejne grupy przedsiębiorstw - od największych po najmniejsze.

  • od 1 lipca 2019 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (według stanu na 31 grudnia 2018 r.);
  • od 1 stycznia 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30 czerwca 2019 r.);
  • od 1 lipca 2020 r. - podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31 grudnia 2019 r.);
  • od 1 stycznia 2021 r. - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Zapis do PPK jest automatyczny, ale w każdej chwili możemy zrezygnować z uczestnictwa w tym programie. Trzeba będzie jednak wypełnić specjalny formularz.