Walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych odwołało Ludwika Sobolewskiego z funkcji prezesa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie już powołało na stanowisko prezesa spółki Adama Maciejewskiego.

Problemy Ludwika Sobolewskiego zaczęły się w zeszłym roku, kiedy to 21 grudniu został zawieszony. Poszło o film pod tytułem "Klątwa Faraona", na który pieniędzy miał szukać szef stołecznego parkietu wraz ze swoimi współpracownikami. Jego o 20 lat młodsza życiowa partnerka jest aktorką zaangażowaną w produkcję tego filmu.

Wtedy też obowiązki szefa giełdy i stanowisko wiceprezesa powierzono Adamowi Maciejewskiemu, członkowi zarządu spółki. Dziś Maciejewski, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW został szefem spółki.

Maciejewski jest trzecim w historii szefem warszawskiej giełdy. Ma on dokończyć kadencję wyrzuconego z pracy Sobolewskiego. Będzie urzędował przez nieco ponad rok. Na początku 2014 roku zostanie rozpisany konkurs, w którym zostanie wybrany prezes giełdy na czteroletnią kadencję.

Maciejewski pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku. Od czerwca 2006 roku jest członkiem zarządu GPW, odpowiedzialnym m.in. za rynek instrumentów pochodnych i strukturyzowanych, systemy transakcyjne, technologię, organizację obrotu i produkty informacyjne.

Pełni funkcje przewodniczącego rady nadzorczej spółki WSE InfoEngine, wiceprzewodniczącego RN Towarowej Giełdy Energii. Jest członkiem Rady Doradczej Przedstawicieli Biznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Odwołania Sobolewskiego chciał minister skarbu

Zobacz również:

Z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i odwołanie Sobolewskiego wystąpił resort skarbu państwa. Na początku stycznia 2013 roku minister Mikołaj Budzanowski ocenił, że decyzja Rady Giełdy o zawieszeniu prezesa Ludwika Sobolewskiego była słuszna i jedyna możliwa. Minister powiedział, że po publikacji "Pulsu Biznesu", w której pojawiły się informacje, że prezes GPW był zaangażowany w zbieranie funduszy dla produkcji filmowej, poprosił o przeprowadzenie precyzyjnego audytu. Audyt w sposób jednoznaczny wykazał, że inicjatorem tego pomysłu był prezes GPW - powiedział Budzanowski.

Sobolewski w oświadczeniu zapewniał, że giełda nie uczestniczyła w finansowym wsparciu opisywanego w mediach projektu filmowego, a on sam nie naruszył zasad etyki zawodowej.

Ludwik Sobolewski pełnił funkcję szefa warszawskiej giełdy od 2006 roku.