Sejm przyjął w piątek część senackich poprawek redakcyjnych i legislacyjnych do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa zwalnia z VAT-u m.in. usługi nauczania języków obcych.

Posłowie nie zgodzili się na poprawki, które obniżały stawkę VAT na ciastka bez barwników i konserwantów. Zgodnie z zapisanymi przez Sejm w ustawie zasadami, preferencjami objęte będzie natomiast pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie, świeże, których termin do spożycia nie przekracza 14 dni.

W głosowaniach przepadła także poprawka dotycząca obniżonego VAT-u dla wypożyczalni kaset i płyt z filmami. Senat chciał niższej stawki za wypożyczanie filmów na kasetach lub płytach, ponieważ obniżony VAT płacimy już za wypożyczanie filmów za pośrednictwem satelity, internetu lub telewizji kablowej. Sejm jednak nie podzielił argumentów senatorów.

Zgodnie z przyjętymi przez Sejm zmianami do ustawy o VAT zwolnione od podatku będą usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenia usług ściśle z nimi związane. Resort finansów proponował pierwotnie, aby ze zwolnienia mogły korzystać tylko szkoły, które uzyskają specjalną akredytację.

Zwolnione z VAT-u będą też usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu takich usług. Podobne zwolnienie dotyczy usług udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz pośrednictwa w takich usługach.

Celem przygotowanej w Ministerstwie Finansów noweli jest dostosowanie ustawy o VAT do dyrektywy unijnej.