Białostocki sąd ogłosił upadłość Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach na Podlasiu. Wnioskował o to zarząd przedsiębiorstwa w związku z tragiczną sytuacja ekonomiczną firmy. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Wskutek ogłoszenia upadłości pracownicy zakładów będą mogli otrzymać wynagrodzenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Zarząd ZNTK Łapy złożył wniosek o upadłość likwidacyjną pod koniec czerwca. Motywował to tym, że główny kontrahent spółki, czyli firma PKP Cargo, od początku roku nie zlecił żadnych napraw wagonów. Ostatni kontrakt został zakończony w marcu 2008 r.

ZNTK Łapy istniały od blisko 150 lat. Dla liczących około 25 tys. mieszkańców Łap koło Białegostoku, upadłość ZNTK to duży problem społeczny. Był to bowiem istotny pracodawca. W ubiegłym roku w mieście została też zamknięta Cukrownia Łapy, zatrudniająca również kilkaset osób.