O nowym trendzie biznesowym czekającym Polskę - zjawisku sukcesji, czyli przekazywaniu prywatnych firm w ręce spadkobierców, rozmawiano w krakowskim Hotelu Hilton Garden Inn w Krakowie. Spotkanie, w którym uczestniczyło m. in. wielu zagranicznych gości, zorganizowano w ramach kampanii edukacyjno-dyskusyjnej.

O ile w innych krajach procesy związane z sukcesją są czymś naturalnym i z powodzeniem stosowanym od wielu pokoleń, o tyle w Polsce właściwie po raz pierwszy stajemy przed tą problematyką. Ostatnie 20 lat rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce sprawiło, że pierwsze pokolenie założycieli powoli uzmysławia sobie potrzebę i konieczność przekazania steru w ręce następców. Na "emeryturę" w Polsce będą przechodzić ci, którzy zakładali przedsiębiorstwa na początku lat 90. Mecenas Paweł Rataj zauważa, że na rynku prawniczym już pojawiają się kancelarie specjalizujące się sukcesjach. Nie ma jednego uniwersalnego modelu sukcesji, albowiem tylu ilu jest przedsiębiorców, tyle ile relacji rodzinnych i wewnątrz firm, tyle jest różnych sukcesji. Jest to proces, którym trzeba pokierować, ale trzeba też mieć na to czas. Mówiąc najogólniej, jest to proces zarządzania zmianą, do tej zmiany trzeba się dobrze przygotować - mówi mecenas Paweł Rataj.

Dziś w Krakowie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pod hasłem "Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań przyszłości". Wydarzenie naświetliło tematykę związaną z planowaniem sukcesji i kierowaniem przedsiębiorstwem rodzinnym w Polsce i na świecie. Udział w konferencji umożliwił wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami firm z Małopolski oraz Śląska. W spotkaniu uczestniczyli profesorowie z Europy (Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Węgry) oraz z USA, którzy omówili problemy, przed jakimi stają firmy rodzinne oraz przedstawili typowe dla Zachodu modele planów sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.

W związku z kampanią edukacyjną, zaplanowany jest również cykl spotkań szkoleniowych z polskimi przedsiębiorcami, podczas których omówione zostaną zagadnienia finansowe, prawne i biznesowe związane z problematyką dziedziczenia.