Groźba rosyjskiej inwazji na Ukrainę zachęca do wzmocnienia więzi Polski z zachodnią Europą – pisze „Rzeczpospolita”. Podstawową możliwością jest wejście do strefy euro.

Dzisiaj, kiedy widzimy, że zagrożenie polityczne jest jak najbardziej realne, powinniśmy odmrozić dyskusję na temat euro w Polsce - mówi "Rzeczpospolitej: Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Sytuacja na Ukrainie stwarza szansę odbudowy poparcia społecznego dla idei członkostwa Polski w unii walutowej - dodaje Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Zwolennicy euro twierdzą, że dałoby to nam polityczny spokój. W kryzysowych momentach kraje silnie ze sobą zintegrowane ponoszą większą odpowiedzialność za los partnerów - przyznaje Dariusz Rosati, polityk PO. Przeciwne wspólnej walucie jest ciągle PiS.

W środowej "Rzeczpospolitej" także:

- Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?

- Zabijają i nie ogłuszają?