W przedstawionym wierzycielom planie reform Grecja zobowiązała się, że nie wycofa się z trwających i ukończonych prywatyzacji, i zapewniła, że żadne działania w celu poprawy sytuacji Greków nie odbiją się na budżecie kraju - podała agencja Reutera. Rząd w Atenach deklaruje ponadto reformę polityki podatkowej, a także rewizję i kontrolę sposobu wydawania państwowych środków w "każdym obszarze" wydatków rządowych.

Ateny zapowiadają też konsolidację funduszy emerytalnych w celu uzyskania oszczędności oraz wyeliminowania luk i zachęt skłaniających obywateli do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Według Reutera, rząd grecki chce w ten sposób dotrzymać obietnicy danej wyborcom, że nie dopuści do kolejnych cięć w emeryturach, czego domagały się UE i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Rząd Grecji obiecuje również zmiany w siatce płac sektora publicznego, by z jednej strony zapobiec dalszemu obniżeniu wynagrodzeń, a z drugiej utrzymać ogólne wydatki państwa na ten cel na obecnym poziomie. Zapowiada, że będzie stopniowo wprowadzać system zbiorowych negocjacji płacowych, by z czasem podwyższyć płacę minimalną, ale zastrzega równocześnie, że jakakolwiek podwyżka płacy minimalnej będzie wprowadzona we współpracy z partnerami w UE i innymi.

Komisja Europejska poinformowała wcześniej, że Grecja przekazała listę proponowanych reform gospodarczych szefowi eurogrupy Jeroenowi Dijsselbloemowi, KE, Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Europejskiemu Bankowi Centralnego.

Źródła w KE oceniły, że przedstawiona lista propozycji jest "dostatecznie wyczerpująca, by być zasadnym punktem wyjścia dla pomyślnego zakończenia przeglądu".

W piątek Grecja i pozostałe kraje strefy euro porozumiały się, że wygasający z końcem lutego program pomocy finansowej dla Aten zostanie przedłużony o cztery miesiące, tj. do końca czerwca, pod warunkiem, że kraj ten zobowiąże się do reform.

Grecja zobowiązała się też, że nie podejmie jednostronnie decyzji, które oznaczałyby wycofanie się z uzgodnionych już reform i negatywnie wpłynęłyby na sytuację finansową, ożywienie gospodarcze czy stabilność finansów.

(edbie)