Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut akcji GPW na warszawskim parkiecie planowany jest w czwartym kwartale tego roku. Minister skarbu Aleksander Grad informował wcześniej, że prawdopodobny termin debiutu spółki to 9 listopada.

Skarb Państwa planuje sprzedać około 64 procent akcji GPW, a jednocześnie zachować kontrolę strategiczną w spółce.

Prospekt emisyjny warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych powinien zostać opublikowany w tym tygodniu.