776 klientów, którzy zaciągnęli walutowe kredyty hipoteczne w mBanku i Multibanku, wystąpiło dziś ze zbiorowym pozwem przeciwko grupie bankowej BRE Bank. Zdaniem klientów, banki te pobierały wyższe oprocentowanie, niż zostałoby to ustalone po uwzględnieniu wartości wskaźnika, który reguluje spadek i wzrost oprocentowania kredytów na rynku międzynarodowym.

Przeciw bankom wystąpiły osoby, które do września 2006 roku zaciągnęły kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich. W ich przypadku zmiany oprocentowania kredytów ustalane były przez bank. Klienci banków od dawna skarżyli się na mBank i Multibank twierdząc, że ich banki chętnie podwyższały oprocentowanie, ale niechętnie je obniżały. Potem zasady naliczania odsetek zmieniły się i obecnie uwzględniają marżę banku oraz trzymiesięczny wskaźnik LIBOR 3M CHF. To stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku międzynarodowym w Londynie. Spadek tej stopy oznacza spadek oprocentowania kredytu, a wzrost - podwyższenie oprocentowania.

Członkowie grupy zarzucają w pozwie, że BRE Bank w sposób nienależyty wykonywał swoje zobowiązanie: albo nie obniżał oprocentowania kredytu w ogóle, albo obniżał oprocentowanie kredytu w niewystarczającym zakresie, czym spowodował szkodę u swoich klientów - pobierał bowiem wyższe oprocentowanie, niż zostałoby ustalone z uwzględnieniem wartości wskaźnika LIBOR 3M CHF.

Na razie poszkodowani żądają ustalenia, po czyjej stronie jest racja. Pozew o zapłatę będzie kolejnym krokiem konsumentów, którzy będą mogli domagać się zwrotu nienależnie pobranych przez banki kwot. Przedstawiciel BRE Banku twierdzi, że klienci dostali możliwość zmiany warunków, ale z niej nie skorzystali i oczekuje, że sąd opowie się po stronie banku.

Do grupy pozywającej bank możne przystąpić każdy, kto w umowie kredytowej ma określoną klauzulę regulującą zasady oprocentowania kredytów tzw. starego portfela. Chodzi o zapis, zgodnie z którym zmiana wysokości oprocentowania kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju, którego waluta jest podstawą waloryzacji.