Sejm przegłosował nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną, która do tej pory funkcjonowała na mocy przepisów covidowych. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.

Praca zdalna, decyzją posłów, została na stałe wprowadzona do Kodeksu pracy. Do tej pory funkcjonowała na mocy przepisów covidowych.

Zostaje wprowadzona definicja pracy zdalnej, możliwość pracy zdalnej, hybrydowej. To są bardzo dobre rozwiązania potrzebne do funkcjonowania państwa, ale także wspierające politykę prorodzinną - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Praca zdalna - dla kogo?

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

  • pracownika-rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • pracownicę w ciąży,
  • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
  • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pracodawca będzie mógł takiemu pracownikowi odmówić pracy zdalnej, tylko jeżeli jej wykonywanie nie będzie możliwe ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy - podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna będzie udzielana na wniosek pracownika (niewiążący, pracodawca będzie mógł odmówić jego uwzględnienia) w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym. 

Z uwagi na jej szczególny charakter, nie będą stosowane niektóre przepisy dotyczące pracy zdalnej (np. obowiązek zapewnienia materiałów i narzędzi pracy).