Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu - pierwsze w kraju sięgnęło po najostrzejszy dostępny mu środek czyli postępowanie sygnalizacyjne. To postępowanie skierowane jest do prezydenta Poznania, który powinien ukarać podległych mu urzędników za to, że wydają złe decyzje.

Zarzuty dotyczą Wydziału Urbanistyki i Architektury. Według prezesa Kolegium Odwoławczego uchylanych jest prawie 90 procent decyzji, oznacza to, że w mieście prawie nic się nie buduje. Władze miasta przedstawiają jednak dokumenty, z których wynika zupełnie co innego. Zaskarżona jest co piąta decyzja Wydziału, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznaje zasadność tylko części z nich. W sumie, do urzędu wraca 7 procent decyzji.

Wkrótce rozbieżności w interpretacji prawa ponoć znikną, gdyż pojawi się rozporządzenie ministerialne, regulujące tą kwestię.