Wyniki tzw. stress testów pokazują, że polski sektor bankowy w jest stabilny i wiarygodny - podaje Komisji Nadzoru Finansowego. Tylko 2 z 15 badanych banków miały niewielkie problemy z zaliczeniem testów.

Badanie zostały przeprowadzone na grupie 15 banków obejmujących ponad 75 proc. aktywów polskiego sektora bankowego. Chodziło o to, by zbadać ich odporności na negatywne scenariusze rynkowe w hipotetycznych sytuacjach kryzysowych.

Zdecydowana większość spośród badanych banków istotnie przekroczyła oczekiwane w ćwiczeniu poziomy współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1), zarówno z uwzględnieniem badania jakości aktywów, jak i testów warunków skrajnych (w scenariuszy bazowym i szokowym) - informuje KNF. Wyjaśnia, że dwa banki miały problemy z zaliczeniem testów. Chodzi o Getin Noble Banku oraz BNP Paribas Bank Polska.

W przypadku obu banków, po dacie na którą przeprowadzono badanie, podjęto działania skutkujące podwyższeniem kapitału podstawowego Tier 1, tj. dokonano emisji akcji oraz zaliczono do kapitału - za zgodą KNF - zysk roku bieżącego, co dodatkowo wzmocniło ich pozycję kapitałową - zapewnił szef KNF Tomasz Piwowarski.

Wśród banków, które z własnej inicjatywy przetestował KNF znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BZ WBK, BNP Paribas, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska.

(MN)