Polski Cukier zamierza jeszcze w tym roku zamknąć 6 cukrowni należących do spółki. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść w ciągu trzech najbliższych tygodni. Jak przekonuje spółka, od restrukturyzacji nie ma odwrotu.

Polski Cukier ma w całym kraju 22 cukrownie. Trzy z nich są już w fazie likwidacji. Teraz zarząd spółki, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ze związkami zawodowymi, zawiadomił 6 kolejnych zakładów o zamiarze ich likwidacji jeszcze w tym roku. W sumie pracuje w nich 900 osób.

Rzecznik Polskiego Cukru Łukasz Wróblewski wyjaśnia jednak, że ostateczne decyzje o zamknięciu cukrowni jeszcze nie zapadły: Cały czas trwa proces konsultacyjny i naprawdę jeszcze w tej chwili trudno powiedzieć, czy będzie to akurat w tym roku 6 zakładów.

Z drugiej jednak strony, Polski Cukier przekonuje, że od restrukturyzacji, czyli zamykania cukrowni, nie ma odwrotu: Proces ten jest przygotowywany od bardzo dawna i wymusi to na nas sytuacja rynkowa i konieczność sprostania konkurencji zachodnich koncernów działających na terenie Polski.

Spółka pracuje nad planem zagospodarowania zamykanych zakładów. Być może uda się tam uruchomić zupełnie inną produkcję. Zwalniani pracownicy będą zaś mieli zagwarantowane kilkudziesięciotysięczne odprawy.

20:20