Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie wynosić 2 250 złotych. Wzrośnie także minimalna stawka godzinowa - od stycznia to 14,70 zł.

W mijającym 2018 roku płaca minimalna wynosiła 2 100 złotych, czyli ok. 1500 zł "na rękę".  Od Nowego Roku będzie to 2250 złotych brutto, czyli ok. 1634 złote netto (na rękę).

To oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Według rządowych szacunków, wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zwiększy dochody ok. 1,5 mln osób. Tylu zatrudnionych - na podstawie danych GUS - otrzymuje wynagrodzenie nieprzekraczające minimalnego.

Minimalna stawka godzinowa od stycznia została z kolei ustalona na poziomie 14,70 zł. W 2018 r. było to 13,70 złotych.

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się: dodatków nocnych, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowej, oraz odprawy emerytalnej i rentowej. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej - jak zapowiedziała jego szefowa Elżbieta Rafalska - planuje, by do minimalnej płacy nie był wliczany także dodatek za staż pracy.

Wynagrodzenie w Polsce zrówna się ze średnią unijną za 59 lat

I choć w ostatnich latach poziom średniego polskiego wynagrodzenia stale rośnie, to jednak wciąż przepaść między polskimi zarobkami a tymi w bogatszych krajach Unii Europejskiej jest ogromna. Aby nasze pensje zrównały się ze średnią unijną, potrzeba aż 59 lat.

Według danych z Eurostatu, średnie miesięczne wynagrodzenie mieszkańca UE wynosi prawie 2,9 tys. euro brutto. Jest to niemal trzy razy więcej niż średnie zarobki mieszkańca Polski, którego miesięczna pensja wynosi 982 euro.

Najwyżej w zestawieniu najlepiej zarabiających państw UE znajduje się Luksemburg. Tam pracownik dostaje średnio ponad 4,5 tys. euro miesięcznie. Najmniej zarabia się natomiast w Bułgarii (460 euro miesięcznie). Polska w tym rankingu plasuje się na ósmej pozycji od końca.