W ciągu dwóch lat rząd wyda 60 mln zł na nieistotne szkolenia i kursy mające zaktywizować seniorów - twierdzi "Dziennik Gazeta Prawna". Jednym z takich programów jest dofinansowywanie uniwersytetów trzeciego wieku.

Rząd założył, że do 2020 r. wskaźnik zatrudnienia starszych osób ma wzrosnąć do 50 proc. Jest więc jeszcze osiem lat na podwojenie obecnego stanu zatrudnienia seniorów. Brakuje jednak pomysłu jak to zrobić - pisze dziennik, według którego od lat tworzone są programy z góry skazane na porażkę. Takim zbędnym, w obecnej trudnej sytuacji, działaniem jest dofinansowywanie uniwersytetów trzeciego wieku - twierdzi gazeta. Seniorzy będą się uczyć m.in. obsługi komputera, a także jak dbać o zdrowie. W tym i przyszłym roku trafi do nich 60 mln złotych. Realizacja programu "50+" pochłonie do końca przyszłego roku 3,6 mld zł, a do dziś resort pracy nie podał ile osób znalazło dzięki niemu zatrudnienie.

Każdy rząd powinien zadbać o inwestycje pobudzające gospodarkę, a nie marnotrawić pieniędzy na programy oderwane od życia - apeluje Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan.

Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista InvestBanku, dodaje, że przedsiębiorcy byliby bardziej skłonni do zatrudniania starszych, jeśli zostałaby zlikwidowana lub zmniejszona z czterech do dwóch lat ochrona przedemerytalna. Na to jednak nie ma zgody ani rządu, ani związków zawodowych.

Jeśli starsi nie będą mieli pracy, to wydłużenie wieku emerytalnego nie ma sensu. Zamiast pracować na emeryturę, starsi trafią na zasiłki do urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej albo przejdą na niskie emerytury częściowe.

Eksperci podpowiadają, w jaki sposób aktywizować seniorów. Przytaczają przykłady z UE. W Finlandii promowano elastyczny czas pracy, w Wielkiej Brytanii kodeks dobrych praktyk. Seniorom pomaga się również w powrocie do zatrudnienia poprzez doradztwo osobiste, szkolenia i dotowanie miejsc pracy. W Austrii zachęca się firmy do obniżania tygodniowego wymiaru czasu pracy do 34 godzin. Natomiast niemieckie koleje szkolą bezrobotnych inżynierów w starszym wieku i oferują im pracę.