"Niech Urząd Regulacji Energetyki zajmie się regulowaniem rynku energii, a nie sianiem czarnej, rozpaczliwej propagandy" - tak wicepremier Waldemar Pawlak komentuje wnioski płynące z raportu Urzędu. URE ostrzega, że za trzy lata polskich odbiorców czekają poważne problemy z dostawami prądu.

Winna jest przede wszystkim przestarzała infrastruktura. Przeciętny wiek elektrowni w Polsce to 50 lat. Jeśli siłownie nie rozpoczną modernizacji, w najbliższym czasie czeka nas blackout. Wyłączone mogą zostać bloki o łącznej mocy przekraczającej 9 tys. MW. Jest to niemal 30 proc. funkcjonującego dzisiaj systemu.

Zdaniem Waldemara Pawlaka takie zapowiedzi to jedynie czarnowidztwo URE. Według niego, w Polsce powstaje bardzo dużo nowych inwestycji energetycznych, dlatego niebezpieczeństwo blackoutu nam nie grozi. Problem jednak w tym, że - jak zaznacza Urząd - powstaną one dopiero po 2015 roku.

Wicepremier w rozmowie z naszym dziennikarzem twierdzi, że trwa przygotowanie działań ratunkowych. Operatorzy opracowują plany zużycia, tak by przemysłowi odbiorcy zmniejszali pobór prądu, gdy rozpoczyna się szczyt między innymi w biurach i gospodarstwach domowych. Poza tym - jak zaznacza - powstaje mnóstwo elektrowni wiatrowych.

Mam wrażenie, że mamy wyjątkowo dużo wyczynowych zawodników w takim krakaniu, a jakoś mniej w budowaniu - bagatelizuje problem Waldemar Pawlak. To według ministra gospodarki ostrzeżenia przed blackoutem, to właśnie krakanie.

Już w kwietniu media ostrzegały, że w najbliższych latach czeka nas lawina wyłączeń w energetyce. W tym roku energię przestanie produkować Elektrownia Szczecin. Kotły są wygaszane, bo ponad 40 proc. z nich pracuje od ponad 40 lat, a to na Zachodzie oznacza technologiczny kres tych urządzeń.

Remonty polskich siłowni są niezbędne. W trakcie prac modernizacyjnych jest chociażby Elektrownia Bełchatów, jedna z największych siłowni w Unii Europejskiej. Do dziś kompleksowo zmodernizowano już cztery bloki. Trwa remont kolejne. Zgodnie z planem prace mają objąć jeszcze sześć jednostek. Łączna wartość planowanych inwestycji przekracza 9 mld złotych.