Olsztyńskie MPK zamierza przekazać do krajowego rejestru dłużników listę pasażerów regularnie jeżdżących bez biletu; jest na niej ponad 30 osób. Bank na tej podstawie może odmówić dłużnikom kredytu.

Co miesiąc MPK łapie na podróżowaniu bez biletu ponad 6 tys. pasażerów. Z pewnością nie są to wszyscy olsztyńscy gapowicze, ponieważ większości udaje się uniknąć kary.

Pasażerowie nie są pomysłem zachwyceni. Według nich konsekwencje znalezienia się w takim rejestrze są niewspółmierne do winy. Nawet, jeżeli gapowicz ureguluje grzywnę, usunąć jego nazwisko z rejestru będzie trudno.