Prokuratura niemieckiego kraju związkowego Hesja wydała nakazy aresztowania pięciu pracowników największego w Niemczech banku komercyjnego - Deutsche Bank. Są oni podejrzewani o pranie pieniędzy i usiłowanie ukrycia przestępstwa.

W związku z dochodzeniem w tej sprawie około pięciuset funkcjonariuszy Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), policji skarbowej i policji federalnej dokonało rano przeszukań pomieszczeń centrali Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem oraz innych mieszkań i biur, w tym również w Berlinie i Duesseldorfie.

Prowadzone śledztwo dotyczy oszustw podatkowych, towarzyszących sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla. W jego ramach rewizję w Deutsche Bank przeprowadzono już wiosną 2010 roku.

Według prokuratury na łącznie 25 pracownikach tego banku ciążą zarzuty poważnych nadużyć podatkowych, prania pieniędzy i usiłowania ukrycia przestępstwa. Istnieje podejrzenie, że władzom śledczym utrudniano zbieranie materiału dowodowego. Deutsche Bank zapewnił o swym zamiarze kontynuowania pełnej współpracy z prowadzącymi dochodzenie.

To nie pierwsze aresztowania


W grudniu 2011 roku sąd krajowy we Frankfurcie nad Menem skazał na kary więzienia sześciu mężczyzn. Przyznali oni, że przy transkontynentalnej sprzedaży praw do emisji dwutlenku węgla sprzeniewierzyli należny od tych transakcji podatek VAT w łącznej kwocie co najmniej 230 mln euro. Deutsche Bank zaangażowany był w te transakcje jako pośrednik.