Ustawa o jednym okienku wchodzi dziś w życie. Nowe przepisy upraszczają procedury zakładania firmy. Przedsiębiorca nie będzie musiał zawiadamiać już Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności. Poza tym - naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 3, a nie - jak dotychczas - 14 dni na wydanie potwierdzenia o nadaniu numeru NIP.

Skutkiem wprowadzenia zmian będzie wyeliminowanie dwóch z sześciu (czyli zmniejszenie o jedną trzecią) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu. W konsekwencji powinna również ulec podwyższeniu pozycja Polski w Raporcie Banku Światowego Doing Business. Likwidacja dwóch procedur rejestracyjnych skróci również łączny czas rejestracji o dwa dni - podkreśla resort w uzasadnieniu.

Zdaniem ministerstwa, dzięki zmianom dotyczącym rejestracji w urzędzie skarbowym i nadania numeru NIP zostanie skrócony także czas trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w: Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (w pkt 3 Raportu Doing Business aktualnie jest on szacowany na 4 tygodnie).

MS podało, że z przyczyn technicznych i organizacyjnych niemożliwe było, by czas oczekiwania na uzyskanie od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia nadania numeru NIP dla wszystkich podmiotów wynosił jeden dzień (co postulowali pracodawcy).

Zmiany w przepisach pozwolą zaoszczędzić pieniądze

Według resortu, rozwiązania, które zaczęły obowiązywać od dziś, przyniosą oszczędności zarówno pracodawcom, jak i innym niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą podmiotom zobowiązanym do uzyskania numeru NIP, co pozytywnie wpłynie na poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.

Z danych ministerstwa wynika, że w skali roku działalność rozpoczyna ok. 677 tys. 700 pracodawców (627 tys. 200 osób fizycznych i 50 tys. 500 osób prawnych), którzy muszą dokonać zgłoszeń wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zdaniem resortu likwidacja obowiązku zgłoszeniowego wobec obu inspekcji powinna przynieść pracodawcom łącznie oszczędności w kwocie 67 770 000 złotych.

(bs)