PiS chce aby rząd przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych obligacje Skarbu Państwa, które ten z kolei sprzeda, a gotówkę przekaże Otwartym Funduszom Emerytalnym. W ten sposób ZUS ureguluje swoje zobowiązania wobec OFE, szacowane na ok. 10 mld zł.

Zgodnie z proponowaną przez rząd ustawą, państwo miałoby przejąć zobowiązania z tytułu nieprzekazanych przez ZUS składek, opłaconych przez płatników od kwietnia 1999 roku do końca 2002 roku. Dotyczy to także odsetek od tego zadłużenia.

Zaległości mają być regulowane w formie długoterminowych obligacji Skarbu Państwa, o terminie wykupu nie dłuższym niż do 31 grudnia 2011 roku. Obligacje będą miały charakter rynkowy i zmienne oprocentowanie, oparte na rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych.

Według posła Artura Zawiszy z PiS podstawą II filaru są prywatne pieniądze od prywatnych ludzi, dlatego zmuszając OFE do wzięcia obligacji skarbowych, państwo naruszy naturalny proces inwestycyjny oraz narzuci sposób inwestowania.

Skłaniamy się do stwierdzenia, że proponowana ustawa jest niezgodna z Konstytucją, ponieważ łamie podstawowe prawa obywateli, dotyczące równości wobec prawa i ochrony własności prywatnej - dodał Zawisza.

Emisja obligacji rozwiązuje wprawdzie problem zadłużenia ZUS nie obciążając budżetu państwa, ale tylko do czasu. W przyszłości ktoś będzie musiał te obligacje wykupić, a więc Skarb Państwa i tak stanie przed problemem znalezienia na to środków w... budżecie.

23:50