Nie będzie zgody Unii Europejskiej na stosowanie zerowego VAT-u na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo - ustaliła nieoficjalnie korespondentka RMF FM w Brukseli. Komisja Europejska zgadza się natomiast na stosowanie przez Polskę obniżonego VAT-u na te produkty energetyczne.

Przypomnijmy, że minister finansów Tadeusz Kościński skierował 16 grudnia wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie stosowania zerowej stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo.

Możemy potwierdzić, że konsultacje Polski w ramach unijnego Komitetu ds. VAT-u dobiegły końca, w związku z czym Polska może stosować obniżone stawki VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo - przekazały RMF FM źródła w Komisji Europejskiej. KE w przekazanym RMF FM oświadczeniu informuje ponadto, ze "gaz ziemny, energia elektryczna i ciepłownictwo mogą korzystać ze stawek obniżonych, w wysokości co najmniej 5 procent". 

Polskie władze wprowadziły obniżone stawki od 1 stycznia - i jak przekazała KE - jest to zgodne z unijnym prawem.

Jak ustaliła korespondentka RMF FM, konsultacje przeprowadzane w ramach unijnego komitetu VAT w sprawie gazu Polska zakończyła już w listopadzie, i w zasadzie od tego momentu była uprawniona do obniżenia VAT-u na gaz. Konsultacje w sprawie ciepła i elektryczności zakończyły się natomiast w grudniu.

UE: Zerowy VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo nie jest możliwy

Zupełnie inaczej sprawa wygląda z polskim wnioskiem o zerowy VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo. KE w przesłanym RMF FM oświadczeniu potwierdza, że otrzymała list ministra Kościńskiego z 16 grudnia w tej sprawie i zapewnia, że "jest w kontakcie z polskimi władzami". 

Nieoficjalne źródła dziennikarki RMF FM w KE, jak i Radzie UE wykluczyły jednak możliwość zgody na zerowy VAT na produkty energetyczne.

Rozmówcy twierdzą, że polskie władze dobrze wiedzą, że zerowy VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo nie jest możliwy, bo same zgodziły się 7 grudnia - podczas posiedzenia unijnych ministrów finansów - na nową dyrektywę VAT-owską, która wyklucza zerowy VAT na wymienione produkty energetyczne. Nowa dyrektywa VAT-owska dopuszcza jedynie obniżoną stawkę, od której UE i tak będzie odchodzić począwszy od 2030 roku ze względu na tzw. Zielony Ład

Nie da się więc potraktować polskiego wniosku o zerowy VAT na gaz, elektryczność i ciepłownictwo tak jak wniosku o zerowy VAT na żywność - przekazał RMF FM wysoki rangą przedstawiciel UE. 

Nieformalna zgoda KE na zerowy VAT na żywność

Przypomnijmy, RMF FM jako pierwsze informowało 21 grudnia o nieformalnej zgodzie KE na zerowy VAT na żywność. KE przymknęła oczy przed Świętami na ten polski wniosek, bo chociaż zerowego VAT na żywność nie przewiduje obecna legislacja, to umożliwia go nowa dyrektywa, która wejdzie w życie w połowie roku tego roku. Informacje tę potwierdził 22 grudnia komisarz ds. gospodarczych Paolo Gentilonii, mówiąc: Mogę dyplomatycznie powiedzieć, że Komisja przyjmuje do wiadomości tę decyzję (tj. decyzję PL o zerowej stawce na żywność), mimo że jest sprzeczna z aktualnym prawem UE. Komisarz wyjaśnił, że Bruksela nie będzie wszczynać postępowania o naruszenie unijnego prawa, jeżeli za kilka miesięcy naruszenie to będzie nieaktualne.

W kwestii polskiego wniosku o zerowy VAT na gaz ziemny, energię elektryczną i ciepłownictwo sytuacja jest inna, bo nowa dyrektywa nie zezwala na tę zerową stawkę - wyjaśnia rozmówca RMF FM. Wprowadzenie przez polskie władze zerowej stawki naraziłoby Polskę na procedurę o naruszenie prawa UE, która może zakończyć się pozwem do TSUE.

Opracowanie: