Obie izby niemieckiego parlamentu przyjęły opiewający na pół biliona euro plan ratunkowy dla systemu finansowego. Po podpisaniu planu przez prezydenta Niemiec Horsta Koehlera, ustawa ma wejść w życie w poniedziałek, jeszcze przed otwarciem sesji giełdowych.

Ustawa o stabilizacji rynku finansowego zakłada udzielenie poręczeń kredytowych dla banków na sumę 400 miliardów euro.

Dodatkowo kwota 70 miliardów euro - a w wyjątkowej sytuacji maksymalnie 80 miliardów - przeznaczona zostanie na bezpośrednie wsparcie banków i instytucji ubezpieczeniowych, które popadną w poważne tarapaty w związku z kryzysem na rynkach finansowych.

Na zabezpieczenie strat związanych z wdrażaniem propozycji przewidziano 20 miliardów euro.

Ustawa o stabilizacji rynku finansowego przewiduje, że instytucja finansowa, która otrzyma bezpośrednią pomoc państwa, będzie musiała zobowiązać się do "solidnego i rzetelnego działania".

W praktyce może to oznaczać np. wpływ szefa resortu finansów na politykę kredytową czy ustalenie pułapu premii i odpraw dla menedżerów. Minister finansów Peer Steinbrueck opowiedział się w tym tygodniu za ograniczeniem zarobków bankierów do 500 tysięcy euro rocznie.