"U nas nie jest jeszcze za późno" - tak o finansowej sytuacji naszego kraju mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Leszek Balcerowicz. Podkreśla on jednocześnie, że deficyt budżetowy na poziomie 4,3 procent produktu krajowego brutto, czyli taki jak planuje rząd nie byłby dobry dla kraju.

Zdaniem Balcerowicza, finanse publiczne mogą uratować tylko ograniczenia wydatków. "Pozytywne efekty dla rozwoju pozyskuje się tylko z takiego uzdrawiania finansów publicznych, z takiego redukowania deficytu, które się osiąga poprzez trwałą racjonalizację wydatków, a nie poprzez podnoszenie podatków" - powiedział Leszek Balcerowicz. Dodał też, że dla zapewnienia trwałej równowagi finansów publicznych konieczne jest przeprowadzenie blokowanych dotąd reform rynku pracy, w tym usunięcie barier dla zwiększania zatrudniania, takich jak płaca minimalna, kontynuowanie prywatyzacji oraz likwidacja między innymi systemu ulg dla zakładów pracy chronionej.

foto RMF

23:00