W Wielkiej Brytanii to już standard: elegackie koszule i marynarki z emblematem szkoły noszą obowiązkowo wszyscy uczniowie. W Polsce to ciągle egzotyka. Swoje własne mundurki wprowadziła pewna szkoła na Mazurach - jako pierwsza w Polsce.

Pionierem w tej dziedzinie jest gimnazjum numer jeden w Giżycku. Pomysł ujednolicenia wszystkich gimnazjalistów zgłosiła dyrekcji rada rodziców. Zgromadzono potrzebne pieniądze i uszyto gimnazjalistom granatowe marynarki z godłem szkoły. Wszyscy, zarówno chłopcy jak i dziewczęta, noszą pod marynarką białe koszule i krawaty. Klasy różni od siebie jedynie kolor krawata. Pod krawatem i w marynarce uczniowie muszą przychodzią do szkoły od poniedziałku do czwartku. Piątek jest dniem kolorowym i wiekszość uczniów rzuca wtedy mundurki w kąt. "W ten sposób zatarliśmy różnice między bogatszymi a biedniejszymi uczniami. Skończyło się szpanowanie ciuchami. Wszyscy przynajmniej w szkole są tacy sami - twierdzą dyrekcja i nauczyciele szkoły.

foto RMF Olsztyn

09:40