Konrad Żak, były pracownik biura prasowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, wygrywa proces z resortem w sądzie pracy. Żaka zwolniono 8 miesięcy temu. Teraz na mocy wyroku sądu należy mu się odszkodowanie i powrót do pracy na to samo stanowisko.

Konrad Żak występował w procesie samotnie, bez prawnika. Resort oczywiście korzystał z usług adwokatów. Mimo to MSWiA nie miało szans: sąd uznał motywy zwolnienia pracownika jako bezzasadne. Głównym powodem było zlikwidowanie starego i utworzenie w jego miejsce nowego biura prasowego. W uzasadnieniu wypowiedzenia stwierdzono brak możliwości wykorzystania umiejętności Żaka w nowej strukturze.

W okresie, w którym zwolniono Konrada Żaka, prace straciły również 4 inne osoby. Niewykluczone, że teraz także one zwrócą się do sądu z pozwem przeciwko ministerstwu.

Foto: RMF

10:35