Zakończyła się konferencja klimatyczna ONZ w Durbanie w RPA. Przyjęto pakiet rozwiązań, mających prowadzić do nowego porozumienia klimatycznego w 2015 roku. Do tego czasu - wszystkie kraje mają opracować strategię walki z emisją dwutlenku węgla. Celem jest zahamowanie wzrostu średniej temperatury na świecie.

Pakiet zawiera plan dojścia do nowego porozumienia w 2015 r., które obowiązywałoby po 2020 r. Jest nim również deklaracja prowadząca do przedłużenia protokołu z Kioto na drugi okres rozliczeniowy. Umowa klimatyczna z Kioto obowiązuje do końca 2012 r.

W pakiecie przyjętym w Durbanie są też rozwiązania wspierające adaptację do zmian klimatu, funkcjonowanie funduszu klimatycznego oraz szereg zapisów o ochronie klimatu Ziemi. Znalazły się tam także sposoby wsparcia inwestycji chroniących środowisko w krajach najbiedniejszych i najbardziej narażonych na zmiany klimatu.

"Decyzje, które zmienią obraz świata"

Minister środowiska Marcin Korolec powiedział w po zakończeniu szczytu w RPA, że wynik spotkania to sukces. Poszukiwaliśmy wspólnych rozwiązań, próbowaliśmy nazwać to, co wspólne, a nie to, co rozłączne - tłumaczył, w jaki sposób doszło do zawarcia kompromisu podczas rozmów.

Główny polski negocjator i koordynator negocjacji Unii Europejskiej Tomasz Chruszczow powiedział dziennikarzom w Durbanie, że podjęta została decyzja, dzięki której wysiłki na rzecz ochrony klimatu, ograniczania emisji będą podejmowali wszyscy - nie tylko Unia Europejska, ale też kraje rozwinięte, rozwijające się oraz duże gospodarki np. Chiny, Indie i Brazylia. To przełomowa decyzja, zmienia obraz świata - ocenił. Nie oznacza, że stanie się to od razu, ale decyzje zostały podjęte - dodał.

17. Konferencja Stron Konwencji Klimatycznej w Durbanie, w której uczestniczyło ponad 190 państw miała się zakończyć w piątek, spotkanie jednak przedłużono do dzisiejszego poranka. Nie było w historii szczytów klimatycznych sytuacji, w której negocjacje trwałyby tak długo po planowanym zamknięciu. Spotkanie zaczęło się 28 listopada.