Kluczowym wydarzeniem dzisiejszej sesji na rynku walutowym była decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych oraz późniejszy komentarz do niej. Do godziny 14:30 notowania eurodolara przebiegały stabilnie oscylując wokół poziomu 1,3850.

O godzinie 13:45 ECB podał decyzję o pozostawieniu kosztu pieniądza w strefie euro bez zmian, z główna stopą na poziomie 1 proc. Decyzja taka była zgodna z oczekiwaniami i nie wywołała istotniejszej reakcji rynku. Dopiero pierwsze komentarze ze strony prezesa ECB przełożyły się na silniejszą reakcję wspólnej waluty. J. C. Trichet w swoim wystąpieniu zaprezentował bardziej jastrzębie stanowisko w zakresie dalszego kierunku polityki pieniężnej. Stwierdził wzrost ryzyka inflacji, dodając, że "wzmożona czujność" w zakresie kontroli poziomu cen jest konieczna. Tego typu retoryka podczas poprzednich cykli zacieśniania polityki monetarnej najczęściej zwiastowała zbliżającą się podwyżkę stóp procentowych. Trichet dodał również, że ECB może zdecydować się na podwyżkę stóp już w kwietniu, czyli dużo wcześniej niż zakładały rynki. Ewentualna podwyżka nie byłaby większa niż 25 pb i nie oznaczałaby początku serii kolejnych podwyżek. Komunikat wygłoszony przez prezesa ECB spowodował gwałtowne umocnienie euro wobec dolara do poziomu 1,3970 i nie wiele już dzieli kurs tej pary walutowej od ataku na psychologiczny poziom 1,4000.

W cieniu wydarzeń w Eurolandzie znalazła się dzisiejsza publikacja indeksu ISM dla usług w USA, który wyniósł 59,7 pkt, oczekiwano 59,5 pkt.

Jutro z kolei inwestorzy skupią swoją uwagę na oficjalnych danych z amerykańskiego rynku pracy, które również mogą istotnie wpłynąć na kurs EUR/USD.

Umocnienie euro widoczne było również w notowaniach względem złotego. Pomimo poprawy nastrojów na rynku oraz solidnych wzrostów na giełdach kurs EUR/PLN wzrósł dziś pod koniec notowań w Europie do poziomu 3,9970. Ruch ten wynikał przede wszystkim z siły euro, a nie słabości złotego. W przypadku dalszego umocnienia wspólnej waluty zwyżka kursu EUR/PLN powinna być skutecznie ograniczana przez poziom 4,0000. Z kolei przez całą sesję notowania USD/PLN utrzymywały się w 2,5-groszowym przedziale wahań 2,8500-2,8750.

Sporządził:

Michał Fronc

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.