O bardzo słabym wyniku przemysłu w minionym miesiącu raportuje Główny Urząd Statystyczny. Produkcja przemysłowa w marcu spadła o 6 proc. rok do roku, a rynek spodziewał się wyniku na plusie. Spadki widać w większości sektorów gospodarki: w 26 działach na 34.

Według wstępnych danych spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 29,1 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 25,9 proc., w produkcji napojów - o 13,8 proc., metali - 12,5 proc., wyrobów z metali - o 10,3 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 9,6 proc., w produkcji maszyn i urządzeń - o 9,3 proc., mebli - o 8,1 proc. 

Z kolei wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem 2023 roku, wystąpił w 8 działach, m.in. w gospodarce odpadami; odzysku surowców - o 7,5 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 4,5 proc., pozostałego sprzętu transportowego - o 2,1 proc.

Polski Instytut Ekonomiczny tłumaczy to mniejszą liczbą dni roboczych niż w zeszłym roku. Zwraca też uwagę, że to osłabi wzrost PKB, który w tym kwartale zapewne nie przekroczy 2 proc. 

Jeszcze groszy wynik zanotowała produkcja montażowo-budowlana, która jest osobną kategorią. Tu mamy spadek rok do roku o ponad 13 proc.

To wszystko na razie nie wpływa na pracowników, bo wynagrodzenia wciąż rosną szybko, średnio w sektorze przedsiębiorstw w tempie 12 proc. rocznie. Zwolnień zbytnio też nie widać, bo zatrudnienie spadło, tak samo jak w poprzednich miesiącach, o 0,2 proc.

Opracowanie: