Wczoraj wieczorem agencja Standard & Poor's Ratings Service obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Grecji do CCC, czyli o 3 poziomy w dół. Jest to tym samym jasna informacja, że zdaniem agencji S&P kraj ten prawdopodobnie stanie się niewypłacalny, stojąc o krok od ratingu DDD oznaczającego bankructwo.

Na dziś zaplanowane jest w Brukseli nieformalne spotkanie ministrów finansów wszystkich krajów Strefy Euro, a głównym tematem rozmów będzie oczywiście pogarszająca się sytuacja Grecji. Natomiast oficjalny szczyt Unii Europejskiej będzie miał miejsce 23-24 czerwca i dopiero wtedy możemy się spodziewać decyzji w sprawie nowego pakietu dla Grecji. Brak jest obecnie konkretnych założeń dla tego pakietu, mówi się o sumie 65 - 120 mld EUR, a w ratowanie Grecji mają być zaangażowani prywatni inwestorzy. Wczorajszy dzień to spadek euro do historycznie niskiego poziomu względem franka szwajcarskiego, na co bezpośredni wpływ mają obawy co do europejskiego kryzysu zadłużenia.

W nocy podczas sesji azjatyckiej nadeszły do nas ważne dane z Chin. Inflacja CPI wyniosła tam w ujęciu rok do roku 5,5 proc., czyli lepiej niż poprzednie odczyty i przewidywania. Odczyt PPI pozostał bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca - 6,8 proc - mimo że rynek spodziewał się spadku do 6,6 proc. Ogłoszona produkcja przemysłowa wyniosła w maju 13,3 proc. r/r, oraz sprzedaż detaliczna 16,9 proc. r/r, nieznacznie pogorszyły się w stosunku do kwietnia. Dane dotyczące CPI i PPI zostały odebrane jako sygnał, że gospodarka chińska spowalnia, a władze by walczyć ze wzrostem cen podniosły stopy o 50 punktów bazowych.

Dziś w centrum uwagi polskich graczy giełdowych będą zapisy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej, na którą inwestorzy będą robić miejsce w swoich portfelach. O 14:00 Narodowy Bank Polski opublikuje dane na temat bilansu płatniczego za kwiecień, a rząd zajmie się sprawozdaniem finansowym Narodowego Banku Polskiego za 2010 rok, w którym to NBP wypracowało rekordowy zysk w wysokości ponad 6,5 mld zł. Jest to niemal 5 mld zł więcej niż zostało założone w budżecie. Złoty wykorzystując odbicie na EUR/USD od rana zyskuje na wartości. Para EUR/PLN przekroczyła rano poziom 3,9215 a USD/PLN dotarło do 2,7110.

Sporządził:

Przemysław Gerschmann

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.