​W związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych nastąpiło zamknięcie transakcji zakupu przez GPW 65,03 proc. akcji Armenia Securities Exchange - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapłacono pierwszą transzę w wysokości ok. 5,5 mln zł.

"W związku ze spełnieniem wszystkich warunków formalnych w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji zakupu przez GPW 65,03 proc. akcji Armenia Securities Exchange ("AMX"), tj. sprzedaż akcji AMX na rzecz GPW oraz płatność pierwszej transzy 498 765 150 AMD (dram) (tj. ok. 5,5 mln PLN)" - podano w komunikacie.

Całkowita cena akcji nabywanych przez GPW wynosi ok. 9,6 mln zł. Druga transza w wysokości ok. 4,1 mln zł będzie płatna pod warunkiem zakończenia wszystkich postępowań, których stroną jest AMX, a które zostały określone w umowie nabycia akcji - poinformowano. 

Pod koniec czerwca br. GPW podpisała z Centralnym Bankiem Armenii umowę w sprawie odkupienia od Banku 65,03 proc. udziałów w Armeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

AMX jest jedyną giełdą działającą obecnie w Armenii. W wyniku przeprowadzonej transakcji GPW zostanie akcjonariuszem większościowym AMX z pakietem 967 akcji.