Czy uda się uratować 4 kopalnie Kompanii Węglowej? Dziś górniczy sztab protestacyjny ma odpowiedzieć na propozycje zarządu Kompanii, inne niż zamknięcie tych zakładów. Chodzi np. o łączenie kopalni czy też równomierne zmniejszanie wydobycia węgla we wszystkich zakładach.

Jak dowiedział się reporter RMF, górnicy uważają, że wszystkie warianty przedstawione przez Kompanię nadają się tylko do kosza. Zdaniem związkowców potrzebny byłby kolejny wariant, który załagodziłby spór - plan, który zakładałby odstąpienie od likwidacji kopalń i szukanie oszczędności na handlu, w nowych kontraktach z PKP, czy z energetyką. Związkowcy wskazują także na konieczność większego wykorzystania popytu na węgiel za granicą.

W propozycjach przedstawionych przez Kompanię Węglową mowa jest też o oszczędnościach przez cięcia finansowe górniczych wypłat. Na to jednak nie zamierzają się zgodzić związki zawodowe.

Kompania Węglowa w Katowicach przedstawia centralom związkowym nowe propozycje, dotyczące restrukturyzacji górnictwa. Górnicy wiążą z tym duże nadzieje. Wiadomo, że jest kilka wariantów rozwiązania problemów Śląska. czytaj więcej

My jesteśmy szósty rok przy zamrożonych płacach, dlatego wiadomo, że jest to sprawa ewidentna, że na takie warianty typu likwidacja „Barbórki” czy „czternastki” nie pójdziemy - mówi Wacław Czerkawski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Prawdopodobnie nie dojdzie więc do porozumienia, tym bardziej, że mimo propozycji złożonych przez zarząd KW, rzecznik Kompani Zbigniew Madej mówi, iż likwidacja kopalń to najlepsze wyjście, bo wtedy po pierwsze: wszyscy mają pracę, zapewnione osłony, jeżeli wejdzie ustawa górnicze; po drugie: sytuacja finansowa Kompanii będzie się poprawiać z roku na rok.

06:15