Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła w maju 2009 roku - po uwzględnieniu czynników sezonowych - 9,5 procent. Oznacza to wzrost o 0,2 procent w stosunku do kwietnia po korekcie. To najwyższy poziom bezrobocia od maja 1999 roku - poinformował w komunikacie Eurostat, czyli agencja statystyczna Unii Europejskiej.

Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 9,4 procent.

Przeciętna stopa bezrobocia w 27 krajach Unii Europejskiej wyniosła natomiast 8,9 procent, wobec 8,7 procent poprzednio.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Hiszpanii: 18,7 procent i na Łotwie: 16,3 procent. Najniższą może pochwalić się Holandia: 3,2 procent. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 8,1 procent, a więc nie zmieniła się w porównaniu z kwietniem.