Po osiągnięciu przez kurs EUR/USD maksimum w tym tygodniu przy poziomie 1,3070 wczoraj notowania powróciły z powrotem pod linię trendu spadkowego.

Dziś nad ranem kurs kształtuje się na poziomie 1,2920. Perspektywa cały czas pozostaje spadkowa, a najbliższym oporem dla eurodolara jest poziom 1,2860, który jednak niebawem powinien zostać przebity. Głównym czynnikiem determinującym zachowania inwestorów są już nie tylko problemy finansowe strefy euro, ale również krajów spoza niej. Wczoraj na pierwsze strony serwisów informacyjnych powróciła sprawa Węgier. Rząd Viktora Orbana przyjął ustawę zwiększającą pozycję rządu przede wszystkim wobec banku centralnego. Ustawa ta została negatywnie oceniona przez Komisję Europejską i stawia pod znakiem zapytania udzielenie Węgrom pożyczki przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unię Europejską. W reakcji na te doniesienia koszt ubezpieczenia długu Węgier (CDSy) wzrósł do rekordowego poziomu 688 pkt., kurs forinta wobec euro osiągnął najwyższy poziom w historii- 320,30 (nad ranem znów pnie się do góry i przekracza poziom 322), podobnie jak rentowność 10- letnich węgierskich obligacji, która przekroczyła 10 proc. Zmiany kursu węgierskiej waluty mają duże znaczenie dla złotego, ponieważ inwestorzy zagraniczni rozpatrują naszą gospodarkę w kontekście całego regionu Europy Środkowo- Wschodniej, co więcej korelacja między złotym a forintem sięga 0,88. Widoczne to było w dniu wczorajszym, kiedy to złoty wyraźnie osłabiał się w stosunku do euro jak i dolara. W dniu dzisiejszym pod wpływem utrzymujących się złych nastrojów i podwyższonej awersji do ryzyka, polska waluta może ponownie tracić. Dziś pojawi się kilka istotnych odczytów makroekonomicznych. Najważniejsze dane napłyną ze Stanów Zjednoczonych. Poznamy raport ADP w grudniu (prognoza zakłada odczyt na poziomie 175 tys. po tym jak w listopadzie wyniósł 206 tys.) oraz liczbę nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu (konsensus rynkowy kształtuje się na poziomie 377 tys., poprzednio odczyt wyniósł 381 tys.). Poznamy również odczyt indeksu ISM dla sektora usług (który odpowiada za ok. 70 proc. PKB) w grudniu. Prognoza zakłada wzrost z 52 do 53 pkt. Po ostatnich dobrych danych z amerykańskiej gospodarki inwestorzy zakładają utrzymanie się pozytywnego trendu, który podtrzyma dobre nastroje w USA. Dziś odbędzie się również aukcja Francuskich obligacji o łącznej wartości 7- 8 mld EUR. Pierwsza aukcja we Francji w 2012 roku obejmować będzie 4 serie obligacji o zapadalności od 10 do 30 lat. Jeżeli aukcja się nie powiedzie, przełoży się to na dalszą presję na deprecjację wspólnej waluty oraz zwiększy prawdopodobieństwo obniżki ratingu Francji z poziomu AAA. Aktualnie na rynku wtórnym rentowność francuskich "dziesięciolatek" kształtuje się w okolicach poziomu 3,35 proc.

Sporządził:

Szymon Zajkowski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.