Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie Elektrimu. Chodzi o wykorzystanie poufnych informacji na temat kondycji finansowej firmy w celu kupna jej akcji. Proceder miał trwać od końca sierpnia ubiegłego, do początku lutego tego roku.

W tej sprawie prokuratura otrzymała trzy wnioski. W jednym z nich, złożonym przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zarzuty dotyczą byłego, pełniącego obowiązki, prezesa Elektrimu. Miał on spekulować akcjami firmy z wykorzystywaniem informacji poufnych.

00:35