W tegorocznej edycji Raportu MMP Biuro Sprzedaży Grupy RMF po raz kolejny otrzymało zaszczytny tytuł BIURA REKLAMY RADIOWEJ ROKU.

W Raporcie czytamy między innymi, że po raz kolejny Grupa RMF w badaniach góruje pod względem jakości świadczonych usług i profesjonalnej obsługi kampanii.

Badanie wykazuje, że to wciąż Grupa RMF najszybciej i najbar­dziej sprawnie odpowiada na brief, stwarza klientom poczu­cie bezpieczeństwa, a przede wszystkim wyróżnia się tym, bez czego dzisiejsi nadawcy giną: elastycznością, umiejętnością zapropo­nowania alternatywnych, ciekawych rozwiązań, a także ofertą atrak­cyjnych formatów. Grupa RMF FM wykazuje w badaniu również najwyższe umiejętności, jeśli chodzi o profesjonalną obsługę kam­panii internetowych.

W ŚLAD ZA POTRZEBĄ

Grupa RMF dostrzegła potencjał tkwiący w podcastach. Są one dostępne do odsłuchania nie tylko na stronach stacji, ale w specjal­nej części serwisu RMFon.pl oraz aplikacji mobilnej RMF On. Pod szyldem tej platformy znajduje się 45 własnych produkcji Grupy RMF, w tym te przygotowywane specjalnie dla internetu, oraz bli­sko 100 najpopularniejszych produkcji czołowych polskich i świa­towych podcasterów.

Od września Grupa RMF rozpoczęła produkcję oryginalnych podcastów, które dostępne są jedynie na stronie internetowej i po­przez aplikację. Wystartowało już "Podsumowanie dnia w RMF FM" przygotowywane przez Bogdana Zalewskiego i udostępniane codziennie pod koniec dnia. Oprócz podcastu na RMF ON pub­likowany jest także artykuł na portalu informacyjnym RMF24.pl. Wartościowy kontent znajdą tu zainteresowani biznesem, rynkiem amerykańskim, kulturą, książkami, a nawet gamerzy czy wielbiciele kabaretów.

Pod szyldem RMF On znajduje się 45 własnych produkcji Grupy RMF, w tym przygotowywane specjalnie dla internetu, oraz blisko 100 najpopularniejszych produkcji czołowych polskich i świato­wych podcasterów.

Nowa aplikacja mobilna RMF On - poza udostępnieniem podca­stów - ma nowe funkcje takie jak pobieranie odcinków offline i sub­skrypcja wybranych podcastów.

WSZYSTKIE PODCASTY ZNAJDZIECIE TUTAJ>>>

W SAM RAZ NA URODZINY

W tym roku RMF FM obchodzi swoje 30-lecie istnienia na polskim rynku. Mimo powodów do świętowania RMF nie przestaje czuwać nad jakością przekazu i wysokim poziomem słuchalności. Szerokie zasięgi, wysoka jakość i atrakcyjność stacji oferowanych w portfolio grupy są dla klientów synonimami jakości i bezpieczeństwa.

W oce­nie ogólnej biur reklamy radiowej Grupa RMF plasuje się w ścisłej czołówce. Nie ma w badaniu ani jednego obszaru, w którym gru­pa odnotowałaby istotne spadki, i taki stan utrzymuje się od lat. Mimo wysokiej jakości usług, która musi znaleźć odzwierciedlenie w cenniku, otwartość na negocjacje cenowe oceniana jest według badanych zgodnie ze średnią. Wysoko oceniana jest również ela­styczność biura reklamy i sprawność w reagowaniu na konieczność wprowadzenia zmian w trakcie trwania kampanii.

Biuro RMF nie ma sobie równych również jeśli chodzi o szybkość i rzetelność w od­powiadaniu na brief klienta. Owocują lata doświadczeń na rynku, jego doskonała znajomość i wyczucie potrzeb klienta. RMF dekla­suje również konkurencję pod względem doradztwa i kreatywności w tworzeniu ofert niestandardowych rozwiązań. A to te kategorie w najbliższym czasie będą decydowały o popularności i wyborze na ciasnym i wymagającym rynku reklamy radiowej. Wysoki poziom jakości i kompetencji znajduje również odzwierciedlenie w umiejęt­nym doborze narzędzi internetowych do realizacji spójnej kampanii w sieci. W dobie multimedialności i konieczności przenikania się mediów ta umiejętność to absolutna podstawa i fundament pojęcia profesjonalizmu i nowoczesności.

***
Nagrody otrzymały w tym roku Także Polsat Media, Biuro Reklamy TVP, Media Impact Polska, Wydawnictwo Bauer, AMS, i New Age Media.

W raporcie prezentowane są wyniki badania firmy Kantar, w ramach którego oceniono 63 biura reklamy.

Wśród biur reklamy telewizyjnej przyznano dwie nagrody: dla Polsat Media (Biuro Reklamy Roku) i Biura Reklamy TVP (Fighter Roku). W magazynach nagroda powędrowała do Bauer Media. W dziennikach nie przyznano nagrody głównej, wyróżnienia dla Media Impact Polska i Biura Reklamy Gazety Wyborczej. W internecie nagroda przypadła Media Impact Polska. W radiu triumfowała Grupa RMF. W kategorii OOH - AMS.

Nagrody i wyróżnienia przyznano, biorąc pod uwagę badanie firmy Kantar oraz naszą ocenę oferty biura, jak również jego wyników biznesowych. W badaniu wzięło udział 113 specjalistów z domów mediowych, którzy w br. realizowali projekty z biurami reklamy. Badanie wykonano metodą CATI.