Wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska złożyła na ręce prezesa Rady Ministrów dymisję. Jest ona związana z moim odejściem na emeryturę - tłumaczy Suchocka-Roguska.

Elżbieta Suchocka-Roguska pracę w Ministerstwie Finansów rozpoczęła w marcu 1989 r. Do końca marca 1991 r. pełniła funkcję wicedyrektora Departamentu Polityki Finansowej i Analiz, a do 22 stycznia 2004 r. Dyrektora Departamentu Budżetu Państwa.